Members

 

Yuxiang Xie

Shawn Nie

Guangquan Wang

Jing Chen

Wei Wang

Tongan Zhao

Deyuan Huang

Xiaobo Cheng

Linda

Xinna Yi

Jin Ma

Xianghe yan

Shannon yang

Yin Zheng

Chenren Shao

J D

Nancy Zheng

Ping Lu

Ying tao

Yaqi Zhou

lida Ning

Lucy zhang

Lei Fang

Eva Guo

Steven YIN

 

Rui Dai

Yueyuan Liu

Esther Feng

Difei Wang

Yueyuan

Wayne Pan

Janet Jing

Amos Shu

Jin pei

Weiyu Xie

Bradley Guhl

Henry Guhl

Gong Jian

Yonghua Jiang

Holley Hao

Lucy zhang

Wei Lin

Zailu Gao

Sun Ozbun

Jing Guo

Wen xu

Ning Cheng

Diana Wei

Yueyuan

Gaosheng Huang

Rose Li

 

 

MDGOP Candidate